»ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้าและบริการ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้าและบริการ 2020-03-31T17:22:53+00:00

ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้าและบริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้า (“ข้อตกลง”) ตามกฎหมายดังที่ระบุไว้ต่อไปนี้ เป็นข้อตกลงระหว่างคุณและบริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต) ที่ใช้บังคับกับการซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์นี้ คลิกตกลงที่ “ฉันได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้าและบริการ ข้อตกลงและเงื่อนไข *” เพื่อแสดงว่าคุณตกลงตามข้อตกลงเหล่านี้

ในข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้า (“ข้อตกลง”) ฉบับนี้

 1. “ผู้ซื้อ” หมายถึง คุณ ผู้เป็นผู้ซื้อสินค้าและบริการจากผู้ขายผ่านทางเว็บไซต์นี้
 2. “ผู้ขาย” หมายถึง บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต)
 3. “สินค้า” หมายถึง สินค้าและบริการที่จำหน่ายโดยผู้ขายบนเว็บไซต์นี้
 4. “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ shop.ch9airport.com

เงื่อนไขการซื้อสินค้าและบริการ

 1. สินค้าและบริการที่ผู้ซื้อชำระเงินแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสดได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 2. บริการที่จำหน่ายโดยผู้ขายบนเว็บไซต์นี้ ที่ไม่ระบุจำนวนครั้งจะสามารถใช้ได้ 1 ครั้งเท่านั้น
 3. บริการที่จำหน่ายโดยผู้ขายบนเว็บไซต์นี้ จะสามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ตเท่านั้น
 4. ราคาสินค้าและบริการที่ผู้ซื้อต้องชำระ จะเป็นราคาตามที่ระบุอยู่บนเว็บไซต์นี้
 5. ผู้ซื้อสามารถเลือกที่จะชำระค่าสินค้าและบริการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ขาย ซึ่งเป็นชื่อบัญชีของบริษัท บจก.คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล เท่านั้น
 6. ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า ส่วนลด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ซื้อรับทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะไม่มีผลย้อนหลังต่อรายการสินค้าที่ผู้ขายได้ยืนยันการรับออเดอร์ไปแล้ว
 7. คูปองส่วนลดจะไม่สามารถใช้แลกหรือคืนเป็นเงินสดได้
 8. ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก คูปองส่วนลด โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ซื้อรับทราบล่วงหน้า
 9. ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายการสินค้าหรือบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ซื้อรับทราบล่วงหน้า
 10. ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด/เงื่อนไขของสินค้าหรือบริการ อันเนื่องมาจากการตกหล่น ความผิดพลาด หรืออื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ซื้อรับทราบล่วงหน้า
 11. ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ราคาของสินค้าหรือบริการ อันเนื่องมาจากการตกหล่น ความผิดพลาด หรืออื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ซื้อรับทราบล่วงหน้า

ช่องทางการติดต่อ

ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้าหรือบริการ ได้ทางแอดมินที่ Admin page Facebook : https://www.facebook.com/ch9airport หรือ Line : @CHG1609

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การสั่งซื้อสินค้าและบริการหรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย