»»»»»โปรโมชั่น Love Mom 2020 – โปรแกรมที่ 3 สำหรับคุณผู้ชาย

โปรโมชั่น Love Mom 2020 – โปรแกรมที่ 3 สำหรับคุณผู้ชาย

11,560 บาท 5,000 บาท

รายละเอียด

Love Mom 2020 โปรโมชั่นพิเศษ ต้อนรับเทศกาลวันแม่
โปรแกรมที่ 3 สำหรับคุณผู้ชาย – ราคา 5,000 บาท (จากปกติ 11,560 บาท)

ฟรี วัคซีนไข้หวัดใหญ่

รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 2. ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
 3. ตรวจดัชนีมวลกาย (BMI)
 4. ตรวจมวลไขมันสะสม Screening (Body Fat)
 5. ตรวจมวลกระดูก Screening (BMD)
 6. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
 7. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 8. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 9. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 10. ตรวจหาคลอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
 11. ตรวจหาไตรกลีนเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride)
 12. ตรวจการทำงานของไต Creatinine,eGFR
 13. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 14. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 15. ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นสูงชนิดดี (HDL)
 16. ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นต่ำชนิดร้าย (LDL)
 17. ตรวจหากรดยูริค (Uric Acid)
 18. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Analysis)
 19. ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase)
 20. ตรวจการทำงานของไทรอยด์ (TSH)
 21. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน(U/S Upper Abdomen)
 22. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง(U/S Lower Abdomen)
 23. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HbsAg
 24. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ(AFP)
 25. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้(CEA)
 26. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
 27. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ (Check Up Report)
 28. คูปองอาหารว่าง (Set Box) 1 ชุด
 29. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

หมดเขต ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
*THAI CITIZENS ONLY