»»»โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

เริ่มต้น: 4,340 บาท 2,500 บาท

  (กดด้านล่างเพื่อเลือก)

  • โปรแกรมตรวจสุขภาพ BASIC สำหรับผู้ชาย
   อายุน้อยกว่า 30 ปี
   ราคาปกติ 4,340 บาท ราคาแพ็กเกจ 2,500 บาท

   รายการตรวจ / Examination List

   1. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
   2. ตรวจร่างกายพื้นฐานวัดความดันโลหิตและสัญญาณชีพ Vital Sign
   3. ตรวจดัชนีมวลกายและไขมันใต้ผิวหนัง Body Composition Analysis
   4. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest x-ray
   5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
   6. ตรวจความหนาแน่นกระดูกบริเวณข้อเท้า Bone Screening
   7. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
   8. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
   9. ตรวจระดับไขมันคลอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
   10. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
   11. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด HDL
   12. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด LDL
   13. ตรวจการทำงานของตับ AST
   14. ตรวจการทำงานของตับ ALT
   15. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
   16. ตรวจกรดยูริค Uric Acid
   17. ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis
   18. คูปองอาหารเช้า Food Coupon
   19. ค่าบริการโรงพยาบาล Hospital Service
   20. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Report Book
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพ STANDARD สำหรับผู้ชาย
   ช่วงอายุ 30-40 ปี
   ราคาปกติ 7,060 บาท ราคาแพ็กเกจ 4,000 บาท

   รายการตรวจ / Examination List

   1. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
   2. ตรวจร่างกายพื้นฐานวัดความดันโลหิตและสัญญาณชีพ Vital Sign
   3. ตรวจดัชนีมวลกายและไขมันใต้ผิวหนัง Body Composition Analysis
   4. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest x-ray
   5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
   6. ตรวจความหนาแน่นกระดูกบริเวณข้อเท้า Bone Screening
   7. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen
   8. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
   9. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
   10. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด HbA1C
   11. ตรวจระดับไขมันคลอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
   12. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
   13. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด HDL
   14. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด LDL
   15. ตรวจการทำงานของตับ AST
   16. ตรวจการทำงานของตับ ALT
   17. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
   18. ตรวจกรดยูริค Uric Acid
   19. ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis
   20. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH
   21. คูปองอาหารเช้า Food Coupon
   22. ค่าบริการโรงพยาบาล Hospital Service
   23. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Report Book
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพ ADVANCE สำหรับผู้ชาย
   ช่วงอายุ 40-50 ปี
   ราคาปกติ 9,990 บาท ราคาแพ็กเกจ 6,000 บาท

   รายการตรวจ / Examination List

   1. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
   2. ตรวจร่างกายพื้นฐานวัดความดันโลหิตและสัญญาณชีพ Vital Sign
   3. ตรวจดัชนีมวลกายและไขมันใต้ผิวหนัง Body Composition Analysis
   4. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest x-ray
   5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
   6. ตรวจความหนาแน่นกระดูกบริเวณข้อเท้า Bone Screening
   7. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen
   8. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง Ultrasound Lower Abdomen
   9. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
   10. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
   11. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด HbA1C
   12. ตรวจระดับไขมันคลอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
   13. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
   14. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด HDL
   15. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด LDL
   16. ตรวจการทำงานของตับ AST
   17. ตรวจการทำงานของตับ ALT
   18. ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase
   19. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
   20. ตรวจกรดยูริค Uric Acid
   21. ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis
   22. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH
   23. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
   24. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่ CEA
   25. คูปองอาหารเช้า Food Coupon
   26. ค่าบริการโรงพยาบาล Hospital Service
   27. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Report Book
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพ PREMIUM สำหรับผู้ชาย
   ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป
   ราคาปกติ 14,300 บาท ราคาแพ็กเกจ 9,000 บาท

   รายการตรวจ / Examination List

   1. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
   2. ตรวจร่างกายพื้นฐานวัดความดันโลหิตและสัญญาณชีพ Vital Sign
   3. ตรวจดัชนีมวลกายและไขมันใต้ผิวหนัง Body Composition Analysis
   4. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest x-ray
   5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
   6. ตรวจความหนาแน่นกระดูกบริเวณกระดูกสันหลังส่วนล่างและสะโพก Bone Densitometer Lumbar & Hip
   7. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen
   8. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง Ultrasound Lower Abdomen
   9. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
   10. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
   11. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด HbA1C
   12. ตรวจระดับไขมันคลอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
   13. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
   14. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด HDL
   15. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด LDL
   16. ตรวจการทำงานของตับ AST
   17. ตรวจการทำงานของตับ ALT
   18. ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase
   19. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
   20. ตรวจกรดยูริค Uric Acid
   21. ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis
   22. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH
   23. ตรวจการอักเสบของหลอดเลือด hs-CRP
   24. ตรวจเม็ดเลือดแฝงในอุจจาระ Stool Occult Blood
   25. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
   26. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่ CEA
   27. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
   28. คูปองอาหารเช้า Food Coupon
   29. ค่าบริการโรงพยาบาล Hospital Service
   30. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Report Book
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพ PREMIUM PLUS สำหรับผู้ชาย
   ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป
   ราคาปกติ 20,600 บาท ราคาแพ็กเกจ 12,000 บาท

   รายการตรวจ / Examination List

   1. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
   2. ตรวจร่างกายพื้นฐานวัดความดันโลหิตและสัญญาณชีพ Vital Sign
   3. ตรวจดัชนีมวลกายและไขมันใต้ผิวหนัง Body Composition Analysis
   4. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest x-ray
   5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
   6. ตรวจความหนาแน่นกระดูกบริเวณกระดูกสันหลังส่วนล่างและสะโพก Bone Densitometer Lumbar & Hip
   7. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen
   8. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง Ultrasound Lower Abdomen
   9. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
   10. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
   11. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด HbA1C
   12. ตรวจระดับไขมันคลอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
   13. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
   14. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด HDL
   15. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด LDL
   16. ตรวจการทำงานของตับ AST
   17. ตรวจการทำงานของตับ ALT
   18. ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase
   19. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
   20. ตรวจกรดยูริค Uric Acid
   21. ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis
   22. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH
   23. ตรวจการอักเสบของหลอดเลือด hs-CRP
   24. ตรวจเม็ดเลือดแฝงในอุจจาระ Stool Occult Blood
   25. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
   26. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่ CEA
   27. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
   28. ตรวจกล้ามเนื้อหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง Echo Cardiogram
   29. ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย Exercise Stress test
   30. คูปองอาหารเช้า Food Coupon
   31. ค่าบริการโรงพยาบาล Hospital Service
   32. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Report Book
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพ BASIC สำหรับผู้หญิง
   อายุน้อยกว่า 30 ปี
   ราคาปกติ 4,340 บาท ราคาแพ็กเกจ 2,500 บาท

   รายการตรวจ / Examination List

   1. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
   2. ตรวจร่างกายพื้นฐานวัดความดันโลหิตและสัญญาณชีพ Vital Sign
   3. ตรวจดัชนีมวลกายและไขมันใต้ผิวหนัง Body Composition Analysis
   4. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest x-ray
   5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
   6. ตรวจความหนาแน่นกระดูกบริเวณข้อเท้า Bone Screening
   7. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
   8. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
   9. ตรวจระดับไขมันคลอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
   10. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
   11. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด HDL
   12. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด LDL
   13. ตรวจการทำงานของตับ AST
   14. ตรวจการทำงานของตับ ALT
   15. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
   16. ตรวจกรดยูริค Uric Acid
   17. ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis
   18. คูปองอาหารเช้า Food Coupon
   19. ค่าบริการโรงพยาบาล Hospital Service
   20. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Report Book
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพ STANDARD สำหรับผู้หญิง
   ช่วงอายุ 30-40 ปี
   ราคาปกติ 7,980 บาท ราคาแพ็กเกจ 4,500 บาท

   รายการตรวจ / Examination List

   1. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
   2. ตรวจร่างกายพื้นฐานวัดความดันโลหิตและสัญญาณชีพ Vital Sign
   3. ตรวจดัชนีมวลกายและไขมันใต้ผิวหนัง Body Composition Analysis
   4. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest x-ray
   5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
   6. ตรวจความหนาแน่นกระดูกบริเวณข้อเท้า Bone Screening
   7. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง Ultrasound Lower Abdomen
   8. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
   9. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
   10. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด HbA1C
   11. ตรวจระดับไขมันคลอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
   12. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
   13. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด HDL
   14. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด LDL
   15. ตรวจการทำงานของตับ AST
   16. ตรวจการทำงานของตับ ALT
   17. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
   18. ตรวจกรดยูริค Uric Acid
   19. ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis
   20. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH
   21. ตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap smear
   22. คูปองอาหารเช้า Food Coupon
   23. ค่าบริการโรงพยาบาล Hospital Service
   24. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Report Book
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพ ADVANCE สำหรับผู้หญิง
   ช่วงอายุ 40-50 ปี
   ราคาปกติ 11,630 บาท ราคาแพ็กเกจ 7,500 บาท

   รายการตรวจ / Examination List

   1. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
   2. ตรวจร่างกายพื้นฐานวัดความดันโลหิตและสัญญาณชีพ Vital Sign
   3. ตรวจดัชนีมวลกายและไขมันใต้ผิวหนัง Body Composition Analysis
   4. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest x-ray
   5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
   6. ตรวจความหนาแน่นกระดูกบริเวณข้อเท้า Bone Screening
   7. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen
   8. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง Ultrasound Lower Abdomen
   9. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
   10. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
   11. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด HbA1C
   12. ตรวจระดับไขมันคลอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
   13. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
   14. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด HDL
   15. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด LDL
   16. ตรวจการทำงานของตับ AST
   17. ตรวจการทำงานของตับ ALT
   18. ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase
   19. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
   20. ตรวจกรดยูริค Uric Acid
   21. ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis
   22. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH
   23. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
   24. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่ CEA
   25. ตรวจมะเร็งปากมดลูกชนิดพิเศษ Liquid Base Cytology Thin Prep
   26. คูปองอาหารเช้า Food Coupon
   27. ค่าบริการโรงพยาบาล Hospital Service
   28. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Report Book
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพ PREMIUM สำหรับผู้หญิง
   ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป
   ราคาปกติ 18,950 บาท ราคาแพ็กเกจ 12,500 บาท

   รายการตรวจ / Examination List

   1. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
   2. ตรวจร่างกายพื้นฐานวัดความดันโลหิตและสัญญาณชีพ Vital Sign
   3. ตรวจดัชนีมวลกายและไขมันใต้ผิวหนัง Body Composition Analysis
   4. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest x-ray
   5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
   6. ตรวจความหนาแน่นกระดูกบริเวณกระดูกสันหลังส่วนล่างและสะโพก Bone Densitometer Lumbar & Hip
   7. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen
   8. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง Ultrasound Lower Abdomen
   9. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
   10. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
   11. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด HbA1C
   12. ตรวจระดับไขมันคลอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
   13. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
   14. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด HDL
   15. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด LDL
   16. ตรวจการทำงานของตับ AST
   17. ตรวจการทำงานของตับ ALT
   18. ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase
   19. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
   20. ตรวจกรดยูริค Uric Acid
   21. ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis
   22. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH
   23. ตรวจการอักเสบของหลอดเลือด hs-CRP
   24. ตรวจเม็ดเลือดแฝงในอุจจาระ Stool Occult Blood
   25. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
   26. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่ CEA
   27. ตรวจมะเร็งปากมดลูกชนิดพิเศษ Liquid Base Cytology Thin Prep
   28. ตรวจมะเร็งเต้านม Digital Mammogram+Ultrasound Breast
   29. คูปองอาหารเช้า Food Coupon
   30. ค่าบริการโรงพยาบาล Hospital Service
   31. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Report Book
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพ PREMIUM PLUS สำหรับผู้หญิง
   ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป
   ราคาปกติ 25,450 บาท ราคาแพ็กเกจ 16,500 บาท

   รายการตรวจ / Examination List

   1. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
   2. ตรวจร่างกายพื้นฐานวัดความดันโลหิตและสัญญาณชีพ Vital Sign
   3. ตรวจดัชนีมวลกายและไขมันใต้ผิวหนัง Body Composition Analysis
   4. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest x-ray
   5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
   6. ตรวจความหนาแน่นกระดูกบริเวณกระดูกสันหลังส่วนล่างและสะโพก Bone Densitometer Lumbar & Hip
   7. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen
   8. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง Ultrasound Lower Abdomen
   9. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
   10. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
   11. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด HbA1C
   12. ตรวจระดับไขมันคลอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
   13. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
   14. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด HDL
   15. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด LDL
   16. ตรวจการทำงานของตับ AST
   17. ตรวจการทำงานของตับ ALT
   18. ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase
   19. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
   20. ตรวจกรดยูริค Uric Acid
   21. ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis
   22. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH
   23. ตรวจการอักเสบของหลอดเลือด hs-CRP
   24. ตรวจเม็ดเลือดแฝงในอุจจาระ Stool Occult Blood
   25. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
   26. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่ CEA
   27. ตรวจมะเร็งปากมดลูกชนิดพิเศษ Liquid Base Cytology Thin Prep
   28. ตรวจมะเร็งเต้านม Digital Mammogram+Ultrasound Breast
   29. ตรวจกล้ามเนื้อหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง Echo Cardiogram
   30. ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย Exercise Stress test
   31. คูปองอาหารเช้า Food Coupon
   32. ค่าบริการโรงพยาบาล Hospital Service
   33. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Report Book
  (กดด้านล่างเพื่อเลือก และกดอีกครั้งเพื่อยกเลิก)

  • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง ผู้ชาย
   ราคาปกติ 3,520 บาท ราคาแพ็กเกจ 2,200 บาท

   รายการตรวจ / Examination List

   1. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
   2. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
   3. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งระบบทางเดินอาหาร CEA
   4. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้ มะเร็งลำไส้, ตับอ่อน CA 19-9
  • ตรวจฮอร์โมน ผู้ชาย
   ราคาปกติ 770 บาท ราคาแพ็กเกจ 650 บาท

   รายการตรวจ / Examination List

   1. ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย Testosterone
  • ตรวจระดับวิตามิน B1,B6,B12,D
   ราคาปกติ 5,590 บาท ราคาแพ็กเกจ 4,500 บาท

   รายการตรวจ / Examination List

   1. ตรวจระดับวิตามินบี 1 Vitamin B1
   2. ตรวจระดับวิตามินบี 6 Vitamin B6
   3. ตรวจระดับวิตามินบี 12 Vitamin B12
   4. ตรวจระดับวิตามินดี Vitamin D total
  • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง ผู้หญิง
   ราคาปกติ 5,390 บาท ราคาแพ็กเกจ 3,300 บาท

   รายการตรวจ / Examination List

   1. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
   2. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งระบบทางเดินอาหาร CEA
   3. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้ มะเร็งลำไส้, ตับอ่อน CA 19-9
   4. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA125
   5. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม CA 15-3
  • ตรวจฮอร์โมน ผู้หญิง
   ราคาปกติ 2,140 บาท ราคาแพ็กเกจ 1,650 บาท

   รายการตรวจ / Examination List

   1. ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง FSH
   2. ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง LH
   3. ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง E2
  • ตรวจระดับวิตามิน B1,B6,B12,D
   ราคาปกติ 5,590 บาท ราคาแพ็กเกจ 4,500 บาท

   รายการตรวจ / Examination List

   1. ตรวจระดับวิตามินบี 1 Vitamin B1
   2. ตรวจระดับวิตามินบี 6 Vitamin B6
   3. ตรวจระดับวิตามินบี 12 Vitamin B12
   4. ตรวจระดับวิตามินดี Vitamin D total

รายละเอียด

– ดาวน์โหลดโบรชัวร์โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2564 คลิกที่นี่

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

 • ควรกระทำในขณะที่สบายดี ไม่เจ็บป่วย เพราะผลการตรวจบางชนิดอาจผิดปกติได้
 • ควรสวมเสื้อที่ใส่สบาย และสะดวกต่อการตรวจ
 • ควรงดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ อย่างน้อย 8 ชั่วโมง
 • พักผ่อนให้เพียงพอก่อนเข้ารับการตรวจ
 • หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ หรืออาหารมื้อหนัก เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีผลต่อระดับน้ำตาลและไขมัน ในเลือดบางชนิด
 • หากมีการตรวจปัสสาวะ ควรเก็บในช่วงที่หมดประจำเดือน อย่างน้อย 7-10 วัน
 • หากสงสัยว่าตั้งครรภ์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่

หากมีข้อสงสัยติดต่อ-สอบถามได้ที่

Call Center โทร. 02-115-2111 หรือ โทร. 089-939-4910

* ระยะเวลาแพ็กเกจถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564

รายการตรวจเพิ่มเติมเมื่อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพแพ็กเกจหลัก
ADDITIONAL CHECK-UP LIST

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor markers) ชาย หญิง
1. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)  
2. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
3. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งระบบทางเดินอาหาร (CEA)
4. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้, ตับอ่อน (CA 19-9)
5. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA125)  
6. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม (CA 15-3)  
ราคาปกติ 3,520.- 5,390.-
ราคาแพ็กเกจ 2,200.- 3,300.-

ตรวจหาฮอร์โมน (Hormone) ราคา / Price
1. ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย
(Testosterone)
650.-
ราคาปกติ 770.-
2. ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง
(FSH,LH,E2)
1,650.-
ราคาปกติ 2,140.-

ตรวจระดับวิตามิน (Vitamin) ราคา / Price
ตรวจระดับวิตามิน บี1 บี6 บี12 ดี
(B1,B6,B12,D total)
4,500.-
ราคาปกติ 5,590.-

รายการตรวจเพิ่มเติม ราคา / Price
1. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
(TSH, FREE T3, FREE T4)
1,100.-
ราคาปกติ 1,650.-
2. ตรวจกล้ามเนื้อหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
(Echo Cardiogram)
2,500.-
ราคาปกติ 3,000.-
3. ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
(Exercise Stress Test)
3,000.-
ราคาปกติ 3,500.-
4. ตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CTA Cardiac CT รวมฉีดสี
(CTA Cardiac CT)
15,000.-
ราคาปกติ 25,500.-
5. ตรวจการไหลเวียนของระบบเส้นเลือด
(ABI Vascular Screening)
690.-
ราคาปกติ 800.-
6. ตรวจระดับแคลเซียมที่หลอดเลือดหัวใจ
(Calium score CT)
4,000.-
ราคาปกติ 5,500.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 1. ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 2. งดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับบริการ