»»»Shock Wave ปลุกเสือหลับเป็นเสือลุย

Shock Wave ปลุกเสือหลับเป็นเสือลุย

เริ่มต้น: 18,500 บาท 8,500 บาท

  • ราคาพิเศษ 8,500 บาท (จากปกติ 10,000 บาท)
  • ราคาพิเศษ 40,000 บาท (จากปกติ 45,000 บาท)

รายละเอียด

1. ข้อมูลบริการเบื้องต้น

 • บริการ Shock Wave ปลุกเสือหลับเป็นเสือลุย
 • จำนวนครั้งต่อคอร์ส 1/5 ครั้ง

2. ข้อมูลบริการ

2.1 รายละเอียดบริการ รวม/ไม่รวมรายการอะไรบ้าง

 1. ซักประวัติและทำแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถภาพ
 2. พบแพทย์เพื่อประเมินอาการ
 3. ตรวจระดับฮอร์โมน (ถ้าจำเป็น)
 4. ลงตารางนัดหมายหัตถการ
 5. ชำระค่าบริการ

2.2 ต้องพบแพทย์ เพื่อประเมินว่าทำได้หรือไม่

ต้องพบแพทย์ก่อนรับบริการ

2.3 ระยะเวลาที่ทำ

30 นาที

2.4 จำนวนครั้งที่ทำ จนเห็นผล

5-10 ครั้ง

2.5 ระยะเวลาเห็นผล

2 สัปดาห์

2.6 วันเวลาที่ให้บริการ

วันจันทร์,พฤหัส-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 17.00 น. (ยกเว้นวันศุกร์ ให้บริการ 13.00 -17.00 น.)

2.7 สถานที่ให้บริการ

ศูนย์ชะลอวัยและความงาม ชั้น 1 อาคารจอดรถ

3. ข้อมูลการเตรียมตัว

3.1 การเตรียมร่างกาย

3.2 การแต่งกาย/เดินทาง/ผู้ติดตาม

สวมกางเกงที่ถอดได้ง่าย

3.3 สิ่งที่ต้องนำมาด้วย

3.4 สิ่งที่ต้องแจ้งก่อนรับบริการ

โรคประจำตัวและยาที่ทานเป็นประจำ

3.5 สิ่งที่ต้องทำก่อนเข้ารับบริการ

ทำแบบประเมินสมรรถภาพ

4. ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจ

4.1 ผลข้างเคียง

4.2 ข้อควรระวัง

4.3 ข้อห้าม

5. ข้อมูลแนะนำ

5.1 จุดเด่นของบริการ

ไม่ต้องเจ็บตัว สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ตามปกติ

5.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถกระตุ้นสมรรถภาพได้ 20-50 %

5.3 เหมาะกับใคร

ผู้ชายที่มีปัญหาด้านสมรรถภาพ 20-60%

6. บทความที่เกี่ยวข้อง