ตรวจ COVID-19 Test

3,000 บาท

รายละเอียด

ตรวจ COVID-19 Test (RT-PCR)


รายละเอียดการตรวจ

 • ราคา : 3,000 บาท
 • เก็บตัวอย่าง : จากสารคัดหลั่ง จมูก+คอ
 • ตรวจเพื่อหา : เชื้อโควิด
 • เวลารอตรวจ : 12 ชั่วโมง
 • ความแม่นยำ : 99.6%
 • เพิ่งได้รับเชื้อ : ตรวจไม่เจอ
 • 3-5 วัน หลังรับเชื้อ : ตรวจเจอ
 • 5-7 วัน หลังรับเชื้อ : ตรวจเจอ
 • รับเชื้อมาแล้วเกิน 7 วัน : ตรวจเจอ
 • รับเชื้อมาแล้วเกิน 14 วัน : ตรวจเจอและบางราย อาจตรวจเจอเป็นซากเชื้อ
 • ข้อดี : แม่นยำที่สุด เป็นวิธีสุดท้ายที่ใช้ยืนยัน ว่าติดโรคจริง

* หากต้องการใบรับรองแพทย์ มีค่าบริการ 500 บาท