»»»โปรแกรมคัดกรองโรคไต

โปรแกรมคัดกรองโรคไต

4,670 บาท 3,000 บาท

สินค้าหมดแล้ว

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียด

โปรแกรมคัดกรองโรคไต

รายการตรวจ

* Thai citizens only