»»»โปรแกรมคัดกรอง โรคหัวใจและหลอดเลือดเบื้องต้น

โปรแกรมคัดกรอง โรคหัวใจและหลอดเลือดเบื้องต้น

4,190 บาท 2,900 บาท

รายละเอียด

โปรแกรมคัดกรอง โรคหัวใจและหลอดเลือดเบื้องต้น


รายการตรวจ

 1. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
 2. ตรวจวัดสัญญาณชีพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
 3. ตรวจดัชนีมวลกาย BMI
 4. ตรวจมวลไขมัน Screening (Body fat)
 5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 6. ตรวจระดับไขมันคลอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
 7. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
 8. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด HDL
 9. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด LDL
 10. ตรวจสมรรถภาพการใหลเวียนของระบบเส้นเลือด ABI
 11. ตรวจหาสารเร่งความแก่ AGE
 12. ตรวจหลอดเลือดเพื่อประเมินโรคหัวใจและหลอดเลือดเบื้องต้น
 13. คูปองอาหารเช้า Food Coupon

ราคาปกติ 4,190 บาท ราคาแพ็กเกจ 2,900 บาท


* Thai citizens only