ตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกัน

2,000 บาท 1,200 บาท

รายละเอียด

ตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกัน (neutralizing antibody level of covid-19)

บริการตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโควิด – 19

  • คลายกังวล เสริมความมั่นใจ – วิเคราะห์ผลด้วยหลักการ ECLIA รายงานผลเป็นตัวเลข ของระดับภูมิต้านทาน ต่อเชื้อไวรัสโควิด – 19 สำหรับผู้ต้องการตรวจระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส
  • ตรวจง่าย รู้ผลไว – เจาะเลือดเพียง 3-5 ml รู้ผลภายใน 1 ชั่วโมง

ตรวจได้หลังฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ไปแล้ว 4 สัปดาห์

* ชุดตรวจและน้ำยาตรวจหาปริมาณ Antibody ชนิด Igg หรือ Neutralizing AB เพื่อให้ทราบว่ามีปริมาณ Antibody ชนิดภูมิคุ้มกันที่สามารถยับยั้งการติดไวรัส Sars-cov-2
** ชุดตรวจไม่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าปริมาณ Antibody ที่แสดงผลตรวจ เกิดจากวัคซีน Inactivate Virus / MRNA ของวัคซีนหรือเกิดจากการติดเชื้อไวรัส Sars-cov-2