»»»โปรแกรมตรวจสุขภาพตา

โปรแกรมตรวจสุขภาพตา

เริ่มต้น: 2,490 บาท 990 บาท

  • 990 บาท
  • 1290 บาท
  • 2900 บาท

รายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพตา

1. คัดกรองต้อหิน,ต้อเนื้อ

 1. ตรวจตาโดยจักษุแพทย์ Ophthalmologist
 2. ตรวจสายตาขั้นพื้นฐาน VA
 3. ตรวจความดันลูกตา Tonometer
 4. ตรวจตา Slit Lamp
 5. ค่าบริการโรงพยาบาล Hospital Service

ราคาปกติ 1,500 บาท ราคาแพ็กเกจ 990 บาท

2. คัดกรองเบาหวานขึ้นตา/ต้อกระจก

 1. ตรวจตาโดยจักษุแพทย์ Ophthalmologist
 2. ตรวจสายตาขั้นพื้นฐาน VA
 3. ตรวจความดันลูกตา Tonometer
 4. ตรวจตา Slit Lamp
 5. ขยายม่านตา
 6. ค่าบริการโรงพยาบาล Hospital Service

ราคาปกติ 1,800 บาท ราคาแพ็กเกจ 1,290 บาท

3. คัดกรองโรคตาอย่างละเอียด

 1. ตรวจตาโดยจักษุแพทย์ Ophthalmologist
 2. ตรวจสายตาขั้นพื้นฐาน VA
 3. ตรวจความดันลูกตา Tonometer
 4. ตรวจตา Slit Lamp
 5. ขยายม่านตา
 6. ตรวจคัดกรองตาบอดสี
 7. ตรวจวัดสายตา Auto Refract
 8. ตรวจวัดลานสายตาด้วยเครื่อง Visual field test
 9. ตรวจวิเคราะห์ชั้นจอประสาทตาด้วยเครื่อง OCT
 10. ค่าบริการโรงพยาบาล Hospital Service

ราคาปกติ 4,350 บาท ราคาแพ็กเกจ 2,900 บาท


* Thai citizens only