จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพด้วยตัวคุณเอง

เริ่มต้น: 1,700 บาท 900 บาท

 • วิธีจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพด้วยตัวคุณเอง

  1. กด เลือกเพศ
  2. กด เลือกตามส่วนของร่างกาย หรือ เลือกตามความเสี่ยง ที่ต้องการตรวจเพิ่มเติม
  3. กดเลือกรายการที่ต้องการตรวจ เช่น Blood group เป็นต้น
  4. เมื่อเลือกรายการที่ต้องการตรวจครบแล้ว กดปุ่ม หยิบใส่ตะกร้า เพื่อดำเนินการสั่งซื้อต่อไป

  (กดด้านล่างเพื่อเลือก และกดอีกครั้งเพื่อยกเลิก)

  • ส่วนของร่างกาย
  • ศีรษะและคอ
  • 385 บาท
   ตรวจ TSH
   ตรวจดูการทำงานของต่อมไทรอยด์
  • 462 บาท
   ตรวจ FT3
   ตรวจดูการทำงานของต่อมไทรอยด์ ประเมินภาวะไทรอยด์เป็นพิษ
  • 308 บาท
   ตรวจ FT4
   ตรวจดูการทำงานของต่อมไทรอยด์ ประเมินภาวะไทรอยด์เป็นพิษ
  • 560 บาท
   ตรวจ X-ray Parasanal sinus
   ตรวจสอบความผิดปกติในไซนัส หรือโพรงอากาศบริเวณศีรษะ
  • 3850 บาท
   ตรวจ Ultrasound Carotid artery
   ตรวจสอบความผิดปกติของเส้นเลือดแดงบริเวณลำคอ โดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง
  • 4270 บาท
   ตรวจ CT Brain (Non Contrast)
   ตรวจสอบความผิดปกติของสมอง และกระโหลกศีรษะโดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
  • ทรวงอกและหัวใจ
  • 350 บาท
   ตรวจ hs CRP
   เพื่อดูการอักเสบในร่างกาย ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • 350 บาท
   ตรวจ Heart and Vascular Screening Test
   ตรวจคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือดเบื้องต้น
  • 2100 บาท
   ตรวจ Echo
   ตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง (Echo)
  • 2450 บาท
   ตรวจ EST
   ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยเครื่องวิ่งสายพาน (EST)
  • 1001 บาท
   ตรวจ CA 15-3
   ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม
  • 1190 บาท
   ตรวจ Ultrasound Breast
   ตรวจสอบความผิดปกติของเนื้อเต้านม เช่น ถุงน้ำหรือซีสต์ หรือก้อนเนื้อต่างๆ
  • 2800 บาท
   ตรวจ Mammography (+Ultrasound Breast)
   ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านม และความผิดปกติของเนื้อเต้านม
  • 3850 บาท
   ตรวจ CT Lung LDCT
   ตรวจสอบความผิดปกติของทรวงอก ปอด และหัวใจ คัดกรองโรคมะเร็งปอด
  • ช่องท้องส่วนบน
  • 154 บาท
   ตรวจ Cholesterol
   เพื่อตรวจดูระดับ ไขมันคลอเลสเตอรอลในเลือด
  • 189 บาท
   ตรวจ Triglyceride
   เพื่อตรวจดูระดับ ไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด
  • 231 บาท
   ตรวจ HDL-cholesterol
   เพื่อตรวจดูระดับ ไขมันชนิดดีในเลือด
  • 252 บาท
   ตรวจ LDL-cholesterol
   เพื่อตรวจดูระดับ ไขมันชนิดร้ายในเลือด
  • 147 บาท
   ตรวจ SGOT (AST)
   เพื่อตรวจดูการทำงานของตับ
  • 147 บาท
   ตรวจ SGPT (ALT)
   เพื่อตรวจดูการทำงานของตับ
  • 147 บาท
   ตรวจ ALP (Alkaline phasphatase)
   เพื่อตรวจดูการทำงานของตับ และถุงน้ำดี
  • 280 บาท
   ตรวจ Amylase
   เพื่อตรวจดูความผิดปกติของตับอ่อน
  • 280 บาท
   ตรวจ HbsAg
   เพื่อตรวจดูการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
  • 371 บาท
   ตรวจ Anti-HBs
   เพื่อตรวจดูภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
  • 658 บาท
   ตรวจ Anti-HAV IgM
   เพื่อตรวจดูการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ
  • 658 บาท
   ตรวจ Anti-HCV
   เพื่อตรวจดูการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี
  • 462 บาท
   ตรวจ AFP
   ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ
  • 1190 บาท
   ตรวจ Ultrasound Upper Abdomen
   ตรวจสอบความผิดปกติช่องท้องส่วนบน เช่น ตับ ตัวอ่อน ถุงน้ำดี ไต และม้าม - ประเมินภาวะตับแข็ง นิ่วในถุงน้ำดี นิ่วในไต ถุงน้ำหรือซีสต์ หรือก้อนเนื้อต่างๆ
  • 525 บาท
   ตรวจ Urine 8 OHdG
   ตรวจหาปริมาณอนุมูลอิสระที่ทำปฏิกิริยากับ DNA ในปัสสาวะ (Urine 8 OHdG)
  • 847 บาท
   ตรวจ CA 19-9
   ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งกระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่ ตับอ่อน และท่อน้ำดี
  • 1155 บาท
   ตรวจ Oxidized LDL
   ตรวจหาไขมัน LDL ที่ทำปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระ (Oxidized LDL)
  • 455 บาท
   ตรวจ Lipid Peroxidation MDA
   ตรวจหาปริมาณอนุมูลอิสระที่ทำปฏิกิริยากับไขมันในเลือด (Lipid Peroxidation MDA)
  • 840 บาท
   ตรวจ Homocysteine
   ตรวจหาความเสี่ยงเส้นเลือดตีบและอุดตัน (Homocysteine)
  • 1176 บาท
   ตรวจ B6
   ตรวจหาระดับวิตามิน B6 ในเลือด (B6)
  • 658 บาท
   ตรวจ B9 in RBC
   ตรวจหาระดับวิตามิน B9 ในเลือด (B9 in RBC)
  • 693 บาท
   ตรวจ B12
   ตรวจหาระดับวิตามิน B12 ในเลือด (B12)
  • ช่องท้องส่วนล่าง
  • 154 บาท
   ตรวจ Pregnancy test
   เพื่อดูการตั้งครรภ์
  • 154 บาท
   ตรวจ Stool examination
   เพื่อช่วยวินิจฉัยการติดเชื้อและภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร ดูพยาธิและโปรโตซัว
  • 119 บาท
   ตรวจ Stool Occult blood
   เพื่อตรวจหาภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร และคัดกรองมะเร็งลำไส้เบื้องต้น
  • 140 บาท
   ตรวจ BUN
   เพื่อประเมินการทำงานของไต
  • 147 บาท
   ตรวจ Uric
   เพื่อตรวจปริมาณกรดยูริคในเลือด ที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคเกาต์
  • 427 บาท
   ตรวจ Anti-HIV
   เพื่อตรวจดูการติดเชื้อเอชไอวี
  • 119 บาท
   ตรวจ VDRL
   เพื่อตรวจดูการติดเชื้อซิฟิลิส
  • 462 บาท
   ตรวจ CEA
   ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่ ตับอ่อน และทางเดินอาหาร
  • 693 บาท
   ตรวจ PSA
   ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
  • 1001 บาท
   ตรวจ CA 12-5
   ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่
  • 315 บาท
   ตรวจ X-ray KUB
   ตรวจสอบความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น นิ่วในไต ท่อไต หรือกระเพาะปัสสาวะ
  • 1750 บาท
   ตรวจ Ultrasound KUB
   ตรวจสอบความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ นิ่วในไต ท่อไต หรือกระเพาะปัสสาวะ ถุงน้ำหรือซีสต์ หรือก้อนเนื้อต่างๆ
  • 1190 บาท
   ตรวจ Ultrasound Lower Abdomen
   ตรวจสอบความผิดปกติช่องท้องส่วนล่าง เช่น มดลูก รังไข่ ต่อมลูกหมาก กระเพาะปัสสาวะ ถุงน้ำหรือซีสต์ หรือก้อนเนื้อ ภาวะต่อมลูกหมากโต
  • 2100 บาท
   ตรวจ Ultrasound Whole Abdomen
   ตรวจสอบความผิดปกติช่องท้องทั้งส่วนบนและล่าง เช่น ตับ ตัวอ่อน ถุงน้ำดี ไต ม้าม มดลูก รังไข่ ต่อมลูกหมาก กระเพาะปัสสาวะ ถุงน้ำหรือซีสต์ หรือก้อนเนื้อต่างๆ - ประเมินภาวะตับแข็ง นิ่วในถุงน้ำดี นิ่วในไต ถุงน้ำหรือซีสต์ หรือก้อนเนื้อ ภาวะต่อมลูกหมากโต
  • 4620 บาท
   ตรวจ CT KUB (Non contrast)
   ตรวจสอบความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ นิ่วในไต ท่อไต หรือกระเพาะปัสสาวะ ถุงน้ำหรือซีสต์ หรือก้อนเนื้อต่างๆ ระบุตำแหน่งและขนาดได้ชัดเจน
  • 791 บาท
   ตรวจ Chlydia trachomatis IgM
   ตรวจหาเชื้อหนองในเทียม (Chlydia trachomatis IgM)
  • 371 บาท
   ตรวจ Semen analysis
   ตรวจความสมบูรณ์ของอสุจิ (Semen analysis)
  • 140 บาท
   ตรวจ Albumin
   ตรวจระดับอัลบูมินในเลือด (Albumin)
  • 140 บาท
   ตรวจ Rh blood
   ตรวจหา RH ในเลือด (Rh blood)
  • 462 บาท
   ตรวจ Hemoglobin Typing
   ตรวจคัดกรองเลือดธาลัสซีเมีย (Hemoglobin Typing)
  • 385 บาท
   ตรวจ Rubella IgG 50
   ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (Rubella IgG 50)
  • 1300 บาท
   ตรวจภายในแบบ Pap smear
   ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Pap smear
  • 2000 บาท
   ตรวจภายในแบบ Thin Pap smear
   ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Thin Pap smear
  • 3500 บาท
   ตรวจภายในแบบ Thin Pap smear ร่วมกับ HPV DNA
   ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Thin Pap smear ร่วมกับ HPV DNA
  • แขน
  • ขา
  • 210 บาท
   ตรวจ BMD Screening (U/S)
   ตรวจประเมินภาวะกระดูกพรุนเบื้องต้น ด้วยการตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก (ข้อเท้า) ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
  • 1960 บาท
   ตรวจ Bone Mineral Densitometry (X-ray)
   ตรวจประเมินภาวะกระดูกพรุน ด้วยการตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกด้วยเอ็กซเรย์
  • 560 บาท
   ตรวจ ABI
   ตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของระบบเส้นเลือด ABI
  • อื่นๆ
  • 98 บาท
   ตรวจ Blood group
   เพื่อดูหมู่เลือด A,B,O
  • 119 บาท
   ตรวจ Sugar (FBS)
   เพื่อตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
  • 329 บาท
   ตรวจ HbA1C
   เพื่อวินิจฉัยโรคเบาหวาน ดูระดับน้ำตาลสะสมในเลือด
  • 1050 บาท
   ตรวจสารเร่งความแก่ของร่างกาย (AGEs)
   ตรวจเพื่อดูสารเร่งความแก่ของร่างกาย สาเหตุที่ทำให้เกิดริ้วรอยเหี่ยวย่นทำให้ดูแก่กว่าวัย
  • ความเสี่ยง
  • ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและหัวใจ
  • 826 บาท
   ตรวจ Lipid profile (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
   เพื่อตรวจดูระดับ ไขมันคลอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอร์ไรด์ ไขมันชนิดดี/ร้าย ในเลือด
  • 350 บาท
   ตรวจ hs CRP
   เพื่อดูการอักเสบในร่างกาย ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • 2450 บาท
   ตรวจ EST
   ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยเครื่องวิ่งสายพาน (EST)
  • 2100 บาท
   ตรวจ Echo
   ตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง (Echo)
  • 5502 บาท
   ตรวจ ความเสี่ยงตามศาสตร์ชะลอวัย
   ตรวจหาไขมัน Oxidized LDL, ตรวจหาปริมาณอนุมูลอิสระ Lipid Peroxidation MDA, ตรวจหาปริมาณอนุมูลอิสระ Urine 8 OHdG, ตรวจหาความเสี่ยงเส้นเลือดตีบและอุดตัน (Homocysteine), ตรวจหาระดับวิตามิน B6, B9, B12 ในเลือด (B6, B9 in RBC, B12) * ใช้เวลารอผล 14 วัน
  • 119 บาท
   ตรวจ Sugar (FBS)
   เพื่อตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
  • 329 บาท
   ตรวจ HbA1C
   เพื่อวินิจฉัยโรคเบาหวาน ดูระดับน้ำตาลสะสมในเลือด
  • ความเสี่ยงโรคมะเร็ง
  • 462 บาท
   ตรวจ AFP
   ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ
  • 462 บาท
   ตรวจ CEA
   ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่ ตับอ่อน และทางเดินอาหาร
  • 693 บาท
   ตรวจ PSA
   ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
  • 1001 บาท
   ตรวจ CA 12-5
   ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่
  • 847 บาท
   ตรวจ CA 19-9
   ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งกระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่ ตับอ่อน และท่อน้ำดี
  • 1001 บาท
   ตรวจ CA 15-3
   ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม
  • 2800 บาท
   ตรวจ Mammography (+Ultrasound Breast)
   ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านม และความผิดปกติของเนื้อเต้านม
  • 1300 บาท
   ตรวจภายในแบบ Pap smear
   ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Pap smear
  • 2000 บาท
   ตรวจภายในแบบ Thin Pap smear
   ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Thin Pap smear
  • 3500 บาท
   ตรวจภายในแบบ Thin Pap smear ร่วมกับ HPV DNA
   ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Thin Pap smear ร่วมกับ HPV DNA
  • ความเสี่ยงโรคตับและทางเดินอาหาร
  • 147 บาท
   ตรวจ SGOT (AST)
   เพื่อตรวจดูการทำงานของตับ
  • 147 บาท
   ตรวจ SGPT (ALT)
   เพื่อตรวจดูการทำงานของตับ
  • 147 บาท
   ตรวจ ALP (Alkaline phasphatase)
   เพื่อตรวจดูการทำงานของตับ และถุงน้ำดี
  • 280 บาท
   ตรวจ HbsAg
   เพื่อตรวจดูการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
  • 371 บาท
   ตรวจ Anti-HBs
   เพื่อตรวจดูภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
  • 658 บาท
   ตรวจ Anti-HCV
   เพื่อตรวจดูการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี
  • 119 บาท
   ตรวจ Stool Occult blood
   เพื่อตรวจหาภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร และคัดกรองมะเร็งลำไส้เบื้องต้น
  • อัลตราซาวด์ช่องท้อง
  • 1190 บาท
   ตรวจ Ultrasound Upper Abdomen
   ตรวจสอบความผิดปกติช่องท้องส่วนบน เช่น ตับ ตัวอ่อน ถุงน้ำดี ไต และม้าม - ประเมินภาวะตับแข็ง นิ่วในถุงน้ำดี นิ่วในไต ถุงน้ำหรือซีสต์ หรือก้อนเนื้อต่างๆ * งดน้ำงดอาหาร 6 ชั่วโมง
  • 1190 บาท
   ตรวจ Ultrasound Lower Abdomen
   ตรวจสอบความผิดปกติช่องท้องส่วนล่าง เช่น มดลูก รังไข่ ต่อมลูกหมาก กระเพาะปัสสาวะ ถุงน้ำหรือซีสต์ หรือก้อนเนื้อ ภาวะต่อมลูกหมากโต * ต้องกลั้นปัสสาวะขณะตรวจ
  • 2100 บาท
   ตรวจ Ultrasound Whole Abdomen
   ตรวจสอบความผิดปกติช่องท้องทั้งส่วนบนและล่าง เช่น ตับ ตัวอ่อน ถุงน้ำดี ไต ม้าม มดลูก รังไข่ ต่อมลูกหมาก กระเพาะปัสสาวะ ถุงน้ำหรือซีสต์ หรือก้อนเนื้อต่างๆ - ประเมินภาวะตับแข็ง นิ่วในถุงน้ำดี นิ่วในไต ถุงน้ำหรือซีสต์ หรือก้อนเนื้อ ภาวะต่อมลูกหมากโต * งดน้ำงดอาหาร 6 ชั่วโมง + ต้องกลั้นปัสสาวะขณะตรวจ
  • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
  • 1155 บาท
   ตรวจ TSH,FT3,FT4
   ตรวจดูการทำงานของต่อมไทรอยด์ ประเมินภาวะไทรอยด์เป็นพิษ
  • ตรวจอื่นๆ
  • 154 บาท
   ตรวจ Pregnancy test
   เพื่อดูการตั้งครรภ์
  • 98 บาท
   ตรวจ Blood group
   เพื่อดูหมู่เลือด A,B,O
  • 147 บาท
   ตรวจ Uric
   เพื่อตรวจปริมาณกรดยูริคในเลือด ที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคเกาต์
  • 427 บาท
   ตรวจ Anti-HIV
   เพื่อตรวจดูการติดเชื้อเอชไอวี
  • 119 บาท
   ตรวจ VDRL
   เพื่อตรวจดูการติดเชื้อซิฟิลิส
  • 140 บาท
   ตรวจ Rh blood
   ตรวจหา RH ในเลือด (Rh blood)
  • 462 บาท
   ตรวจ Hemoglobin Typing
   ตรวจคัดกรองเลือดธาลัสซีเมีย (Hemoglobin Typing)
  • 210 บาท
   ตรวจ BMD Screening (U/S)
   ตรวจประเมินภาวะกระดูกพรุนเบื้องต้น ด้วยการตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก (ข้อเท้า) ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
  • 1960 บาท
   ตรวจ Bone Mineral Densitometry (X-ray)
   ตรวจประเมินภาวะกระดูกพรุน ด้วยการตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกด้วยเอ็กซเรย์

รายละเอียด

จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพด้วยตัวคุณเอง

รายการตรวจพื้นฐาน

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination)
 2. CBC
 3. Urinalysis
 4. Creatinine
 5. Chest X-ray (เอกซเรย์ทรวงอก)

* Thai citizens only